هزینه رومینگ و مدیریت آن با ردیاب های دارای دوسیم کارت

هزینه رومینگ و مدیریت آن با ردیاب های دارای دوسیم کارت 2554 2560 تلاش توسعه نیک آریا

خدمات حمل و نقل به یک منطقه جغرافیایی خاص محدود نیست و گستره جغرافیایی بزرگی را می تواند در بر بگیرد. شاید شما در سفرهایتان به نقاط مختلف کشور سفر کرده باشید و یا ناوگانی را مدیریت می کنید که در خارج از کشور ماموریت های جا به جایی دارد. زمانی که برای خودرو یا ناوگان خود از دستگاه ردیاب استفاده می کنید انتقال اطلاعات از طریق اپراتورهای شبکه مخابراتی انجام می پذیرد، در هنگامی که اپراتوری که از آن استفاده می کنید در منطقه رفت و آمدی شما سرویس دهی نداشته باشد سیم کارت شما برای ارسال اطلاعات از خدمات رومینگ استفاده می کند، در این حالت هزینه های شما ممکن است جهش چند برابری داشته باشد.

تلتونیکا برای رفع مشکل مدیریت هزینه رومینگ شما اقدام به تولید ردیاب هایی با دو سیم کارت نموده است، شما می توانید با توجه به حوزه رفت و آمدی خود سیم کارت های مناسب را انتخاب نموده تا در صورت عدم پوشش دهی به اپراتور دیگر سوئیچ نمایید. در میان ردیاب های تلتونیکا ردیاب های مدل FMx640، FMx125، FMU125 و FMB122 دارای قابلیت استفاده از دو سیم کارت هستند. کار در حالت سوئیچ کردن بین دو سیم کارت هزینه خدمات GSM/GPRS را بسیار کاهش می دهد و مدیریت هزینه رومینگ را انجام می دهد.

قرار گرفتن دو سیم کارت در دستگاه FMB640

جا به جایی بین دو سیم کارت

همانطوری که گفتیم یک راه حل برای مدیریت هزینه رومینگ استفاده از دو سیم کارت است. زمانی که از دو سیم کارت استفاده می کنیم دو جایگاه برای سیم کارت ها تعریف می شود، SIM1 و SIM2. در این حالت SIM1 اولویت بالاتری نسبت به SIM2 دارد، اگر فقط از یک سیم کارت در دستگاه استفاده می کنید آن را در اسلات SIM1 قرار دهید، اگر هم سیم کارت را در اسلات SIM2 قرار می دهید دستگاه به صورت نرمال کار خواهد کرد اما عملیات سوئیچ کردن بین دو سیم کارت افزایش خواهد یافت علاوه بر این موارد تنظیمات GPRS هم برای SIM1 و هم برای SIM2 می بایست انجام شود تا از ارسال رکوردها از طریق GPRS جلوگیری شود.

تنظیمات APN برای SIM1 و SIM2 در تب GPRS انجام می شود (مطابق تصویر)، اطلاعات در مورد APN و نوع مجوزدهی (Authentication) هم باید توسط اپراتور GSM فراهم شود.

تنطیمات جی پی آر اس دو سیم کارت

الگوریتم کاری دو سیم کارت

الگوریتم کارکردی دو سیم کارت برای مدیریت هزینه رومینگ را می توانید در دیاگرام زیر ببینید.

الگوریتم کارکردی دو سیم کارت برای مدیریت هزینه رومینگ

شبکه خانگی (Home Network) و مدیریت هزینه رومینگ

ردیاب ها برای مدیریت هزینه رومینگ لیست احتمالی کدهای اپراتورها را از شبکه گرفته و آن ها را با لیست اپراتورهایی که در پروفایل خود دارند مقایسه می کنند. در ابتدا ردیاب تلاش می کند به اپراتور خانگی SIM1 متصل شود، اگر اپراتور در دسترس نباشد دستگاه به SIM2 سوئیچ کرده و تلاش می کند به اپراتور خانگی آن متصل شود. زمانی که فرآیند اتصال موفقیت آمیز بود ردیاب به اپراتور خانگی در دسترس متصل باقی می ماند، اگر ردیاب نتوانست به هیچ یک از آنها متصل شود ردیاب به SIM1 سوئیچ کرده و اتصال به اپراتور رومینگ آن را امتحان می کند و اگر اتصال موفقیت آمیز نبود اپراتور رومینگ SIM2 را امتحان می نماید.

ویدئو آشنایی با تولید در کارخانه تلتونیکا