نحوه ارسال تیکت

جهت درخواست فنی و پشتیبانی اگر از مشتریان تلاش توسعه نیک آریا هستید و محصول خود را به صورت مستقیم از ما تهیه نموده اید ایمیل خود را جهت ثبت در سامانه در اختیار کارشناسان فروش تلاش توسعه نیک آریا قرار دهید و درخواست های فنی و یا مربوط به پشتیبانی را لطفا از طریق ایمیل تایید شده خود به نشانی support@tltnk.com ارسال نمایید.

    انتخاب بخش
    تلفن همراه خود را وارد کنید
    ایمیل خود را وار کنید