درباره ما

نمایندگی تلتونیکا در ایران

چشم انداز

ما به عنوان قویترین و حرفه ای ترین نمایندگی تلتونیکا در خاورمیانه و رهبر بازار ایران، می خواهیم روش کار و زندگی مردم را بهبود بخشیم و اثربخشی کسب‌وکار و ارائه راهکارهای سازمانی را توسعه دهیم.

ماموریت

شکل‌دهی به آینده‌ اینترنت اشیا به همراه خلق ارزش و فرصت برای مشتریان، کارمندان، سرمایه گذاران، و شرکا؛
ما کیفیت زندگی مردم را از طریق نوآوری ها به روز دنیا بهبود می بخشیم؛
رفع نیاز و خواست بازار در زمینه تجهيزات مبتني بر GSM، اينترنت اشيا، رديابی خودرو و تجهیزات شبکه.

استراتژیها

بالابردن سودآوری ازطریق تخصیص منابع سرمایه ای به فرصت هایی که بیشترین و پایدارترین برگشت سرمایه را دارد؛
تحکیم برند تلتونیکا و شایستگی های اصلی آن در حوزه های فناوری، الکترونیک، IT و اینترنت اشیا ؛
مشارکت با مشتریان در حوزه های مختلف کسب وکار و ارائه راهکارهای نوین هوشمند سازی؛
ثبات قدم در نوآوری و تمرکز بر موقعیت سرمایه های فکری شرکت؛
تقویت شایستگی های رهبری بازار؛