محصولات EOL

محصولات از چرخه خارج شده

زمانی فرا می رسد که فناوری و نیازهای تجاری به جایی برسند که دیگر محصولات و فناوری های قدیمی نیازهای بازار را برآورده نکنند. از آنجا که ما در تلاش هستیم تا در تمام مراحل چرخه عمر محصولات خود جدیدترین تکنولوژی و خدمات را به مشتریان خود ارائه دهیم ضروری است که به طور دوره ای تولید و توزیع محصولاتمان را خاتمه دهیم.

لیست محصولات

در زیر لیست محصولات تلتونیکا که عمر تولیدشان پایان یافته در اختیار شما قرار میگیرد تا راحتتر بتوانید محصولات مشابه را انتخاب و از راه حل های جایگزین استفاده نمایید.

Product Replacement End of Production End of Support
Product

AKF301

Replacement

End of Production

2019.12.18

End of Support

2022.12.18

Product

FM3612

Replacement

FMU130

End of Production

2019.12.01

End of Support

2021.12.01

Product

FM36M1

Replacement

FMM130

End of Production

2019.12.01

End of Support

2021.12.01

Product

SIMPLE-CAN

Replacement

MINI-CAN

End of Production

2019.11.01

End of Support

2020.03.01

Product

FMB630

Replacement

FMB640

End of Production

2019.04.01

End of Support

2022.04.01

Product

TAVL4

Replacement

End of Production

2018.09.01

End of Support

2021.09.01

Product

FMA202

Replacement

FMB202

End of Production

2018.09.01

End of Support

2021.09.01

Product

FMA204

Replacement

FMB204

End of Production

2018.09.01

End of Support

2021.09.01

Product

TAVL MOBILE APPLICATION

Replacement

End of Production

2018.09.01

End of Support

2021.09.01

Product

TAVL WEB

Replacement

End of Production

2018.09.01

End of Support

2021.09.01

Product

FMA120

Replacement

FMB120

End of Production

2018.09.01

End of Support

2021.09.01

Product

FMA110

Replacement

FMB110

End of Production

2018.09.01

End of Support

2021.09.01

Product

FM3622

Replacement

FM3612

End of Production

2017.11.27

End of Support

2020.11.27

Product

FM1206

Replacement

FMA206

End of Production

2017.08.07

End of Support

2020.08.07

Product

FM1000

Replacement

FMB001

End of Production

2017.07.25

End of Support

2020.07.25

Product

FM1100

Replacement

FMB120

End of Production

2017.07.24

End of Support

2020.07.24

Product

FM1204

Replacement

FMA204

End of Production

2017.07.24

End of Support

2020.07.24

Product

FM5300

Replacement

FMB630

End of Production

2017.07.11

End of Support

2020.07.11

Product

FM1125

Replacement

FMB125

End of Production

2017.07.04

End of Support

2020.07.04

Product

FM1122

Replacement

FMB122

End of Production

2017.07.03

End of Support

2020.07.03

Product

FM1202

Replacement

FMA202

End of Production

2017.07.03

End of Support

2020.07.03

Product

FM5500

Replacement

FMB630

End of Production

2017.06.09

End of Support

2020.06.09

Product

FM1010

Replacement

FMB010

End of Production

2017.05.05

End of Support

2020.05.05

Product

FM1120

Replacement

FMB120

End of Production

2017.04.06

End of Support

2020.04.06

Product

FM1110

Replacement

FMB120

End of Production

2017.04.06

End of Support

2020.04.06

Product

FM3400

Replacement

FM3612

End of Production

2017.02.20

End of Support

2020.02.20

Product

FM1121

Replacement

FMB120

End of Production

2016.10.25

End of Support

2019.10.25

Product

AT2000

Replacement

End of Production

2016.09.14

End of Support

2019.09.14

Product

FM1200

Replacement

FMA202 / FMA204

End of Production

2016.06.10

End of Support

2019.06.10

Product

FM3300

Replacement

FM3612

End of Production

2016.05.19

End of Support

2019.05.19

Product

TAVL3

Replacement

TAVL4

End of Production

2015.06.01

End of Support

2018.06.01

Product

AT1200

Replacement

End of Production

2013.10.25

End of Support

2016.10.25

Product

TVF200

Replacement

End of Production

2013.09.09

End of Support

2016.09.09

Product

FM3200

Replacement

FMB120

End of Production

2013.01.16

End of Support

2016.01.16

Product

AT1000

Replacement

End of Production

2012.12.13

End of Support

2015.12.13

Product

FM4200

Replacement

FMB630

End of Production

2012.10.30

End of Support

2015.10.30

Product

FM2200

Replacement

FMB120

End of Production

2012.01.30

End of Support

2015.01.30

Product

FM5200

Replacement

FMB630

End of Production

2011.12.09

End of Support

2014.12.09

Product

FM4100

Replacement

FMB630

End of Production

2010.06.21

End of Support

2013.06.21

Product

FM2100

Replacement

FMB120

End of Production

2010.05.20

End of Support

2013.05.20

Product

FM3101

Replacement

FMB630

End of Production

2008.01.24

End of Support

2011.01.24

پایان تولید – تاریخ تولید آخرین دسته برنامه ریزی شده محصول.

پایان پشتیبانی – تاریخی که در آن دیگر پشتیبانی و به روزرسانی ها برای یک محصول دیگر تضمین نمی شود و سه سال پس از پایان تاریخ تولید به مرحله اجرا می رسد*.

* بسته به شرایط قرارداد ممکن است پایان تاریخ پشتیبانی تغییر کند