شهر هوشمند و نظارت بر کیفیت هوا

شهر هوشمند و نظارت بر کیفیت هوا 1080 1080 تلاش توسعه نیک آریا

سیستم مدیریت هوشمند آلودگی هوا (کنترل کیفیت هوای شهری) یکی از سریع ترین برنامه های در حال رشد شهری است. در حال حاضر در جهان عملیات نظارت و مدیریت کنترل کیفیت هوا با 73000 واحد کنترل هوشمند انجام می شود. پیشبینی ها نشان می دهد که در سال 2025 این تعداد حداقل به 315000 واحد کنترل هوشمند می رسد .البته لازم به ذکر است که در این آمار فقط سازمان ها و ادارات دولتی شمارش و پیش بینی شده اند. در پنج سال گذشته با توجه به رشد و سرعت تکنولوژی در حوزه فناوری های IoT (اینترنت اشیا) و ارزان شدن و کم حجم شدن این تجهیزات، سهولت در استقرار و قیاس هزینه های بین دو مدل مدرن و سنتی کنترل کیفیت هوا، شاهد رشد بسیار سریع ایستگاه های هوشمند هستیم.

شرکت تلتونیکا سازنده روتر صنعتی هوشمند (IoT Router) در راستای تولید محصولات شهرهوشمند و مدیریت شهری، روترهای حرفه ای سلولار (CELLUR ROUTER ) تولید کرده است که از همه جوانب جهت راه اندازی ایستگاه های هوشمند مدیریت کیفیت هوا قابلیت دارند. راه حل های طراحی پایانه های مدیریت کیفیت هوا بر اساس سیستم مدیریت یکپارچه در محصولات زیر ساختی تلتونیکا دیده شده است و روترهای صنعتی این شرکت به سهولت می تواند در اختیار شهر‌هوشمند قرار بگیرند.

Pollution Control