FMC125 یک ردیاب حرفه ای با ابعاد کوچک، دارای آنتن GNSS، پوشش شبکه 3G، 4G و 2G و باتری پشتیبان است. این دستگاه با ماژول بلوتوث، ماژول 4G، آنتن GNSS داخلی و آنتن 4G تجهیز شده است. رابط انتقال داده 232-RS و 485-RS امکان اتصال تجهیزات جانبی خارجی به دستگاه را فراهم می سازد. ردیاب FMC125 برای مواردی که به مکان یابی دقیق تجهیزات از راه دور نیازمند هستند بسیار مناسب است، مانند مدیریت ناوگان، شرکت های اجاره خودرو، شرکت های تاکسیرانی، حمل و نقل عمومی، شرکت های لجستیک، خودروهای شخصی و … .

FMC125 یک ردیاب حرفه ای با ابعاد کوچک، دارای آنتن GNSS، پوشش شبکه 3G، 4G و 2G و باتری پشتیبان است. این دستگاه با ماژول بلوتوث، ماژول 4G، آنتن GNSS داخلی و آنتن 4G تجهیز شده است. رابط انتقال داده 232-RS و 485-RS امکان اتصال تجهیزات جانبی خارجی به دستگاه را فراهم می سازد. ردیاب FMC125 برای مواردی که به مکان یابی دقیق تجهیزات از راه دور نیازمند هستند بسیار مناسب است، مانند مدیریت ناوگان، شرکت های اجاره خودرو، شرکت های تاکسیرانی، حمل و نقل عمومی، شرکت های لجستیک، خودروهای شخصی و … .

ردیاب FMC125