دستگاه FMC640 دستگاهی از سری حرفه ای ردیاب¬های تلتونیکا با پوشش شبکه 4G، 3G و 2G است. این دستگاه با ماژول GNSS ، LTE و بلوتوث تجهیز شده است. FMC640 با قابلیت هایی مانند FMS CAN data (J1939)، fuel CAN data (J1708)، tachograph live data (K-Line)، دانلود فایل¬های تاخوگراف از راه دو، پشتیبانی از راه¬های ارتباطی سریالی RS232 و RS485 و پشتیبانی از دو سیمکارت، کارایی ناوگان شما را افزایش می¬دهد. این دستگاه در مواردی مانند لجستیک بین المللی، خودروهای یخچال¬دار، صنعت ساختمانی و معادن، سرویس¬های امنیتی و اورژانس و غیره استفاده دارد.

ردیاب FMC640 ردیابی از سری حرفه ای ردیاب¬های تلتونیکا با پوشش شبکه 4G، 3G و 2G است. این دستگاه با ماژول GNSS ، LTE و بلوتوث تجهیز شده است. FMC640 با قابلیت هایی مانند FMS CAN data (J1939)، fuel CAN data (J1708)، tachograph live data (K-Line)، دانلود فایل¬های تاخوگراف از راه دو، پشتیبانی از راه¬های ارتباطی سریالی RS232 و RS485 و پشتیبانی از دو سیمکارت، کارایی ناوگان شما را افزایش می¬دهد. این دستگاه در مواردی مانند ردیاب خودرو سنگین، لجستیک بین المللی، خودروهای یخچال¬دار، صنعت ساختمانی و معادن، سرویس¬های امنیتی و اورژانس و غیره استفاده دارد.

ردیاب خودرو سنگین FMC640