آرشیوهای ماهانه:

آبان 1402

روترهای صنعتی

نحوه پیکربندی اولیه روترهای صنعتی برای استفاده در صنایع مختلف

نحوه پیکربندی اولیه روترهای صنعتی برای استفاده در صنایع مختلف 350 350 تلاش توسعه نیک آریا

روترهای صنعتی نقش بسیار مهمی در انتقال داده‌ها و ارتباطات در صنایع مختلف ایفا می‌کنند. این دستگاه‌ها به دلیل پایداری، عملکرد بالا، و امکانات امنیتی قوی، انتخاب اصلی برای شبکه‌های صنعتی و کاربردهای حساس به زمان شده‌اند؛ اما config، پیکربندی و راه‌اندازی اولیه یک روتر صنعتی برای کاربران تازه‌کار ممکن…

ادامه مطلب
چالش‌ها و راهکارهای امنیتی در استفاده از روترهای صنعتی

چالش‌ها و راهکارهای امنیتی در استفاده از روترهای صنعتی

چالش‌ها و راهکارهای امنیتی در استفاده از روترهای صنعتی 1636 907 تلاش توسعه نیک آریا

آیا با چالش‌ها و راهکارهای امنیتی در استفاده از روترهای صنعتی آشنا هستید؟ روترهای صنعتی به عنوان تجهیزاتی بسیار مهم در شبکه‌های صنعتی و کاربردهای حساس مانند کنترل صنعتی، اتوماسیون، تولید نیروی برق، و غیره شناخته می‌شوند؛ اما استفاده از این تجهیزات با چالش‌های امنیتی خاصی همراه است که باید…

ادامه مطلب