سوئیچ صنعتی

سوئیچ شبکه صنعتی

اتصال مطمئن سیستم های صنعتی با استفاده از سوئیچ صنعتی

اتصال مطمئن سیستم های صنعتی با استفاده از سوئیچ صنعتی 2560 2560 تلاش توسعه نیک آریا

نحوه اتصال سیستم های صنعتی در حال تغییر است، ظهور اینترنت اشیاء موجب شده است بخش صنعتی متحول شده و به سمت اتوماسیون حرکت کرده تا بتواند در بازار رقابت کند و توانایی های خود را از حیث منابع، بهره وری و حجم تولید بیشینه نماید. مشکل با پروتکل های…

ادامه مطلب
سیستم پرداخت عوارض هوشمند در بزرگراه ها

سیستم پرداخت عوارض هوشمند در بزرگراه‌ها تلتونیکا RUT955

سیستم پرداخت عوارض هوشمند در بزرگراه‌ها تلتونیکا RUT955 324 324 تلاش توسعه نیک آریا