روتر هوشمند، شهر هوشمند، کنترل آلودگی هوا، تجهیزات شبکه، تلتونیکا گیت وی

با استفاده از روترهای هوشمند تلتونیکا می توان شهرهای هوشمند را مدیریت کرد

شهر هوشمند و نظارت بر کیفیت هوا

شهر هوشمند و نظارت بر کیفیت هوا 1080 1080 تلاش توسعه نیک آریا

سیستم مدیریت هوشمند آلودگی هوا (کنترل کیفیت هوای شهری) یکی از سریع ترین برنامه های در حال رشد شهری است. در حال حاضر در جهان عملیات نظارت و مدیریت کنترل کیفیت هوا با 73000 واحد کنترل هوشمند انجام می شود. پیشبینی ها نشان می دهد که در سال 2025 این…

ادامه مطلب