دسته بندی محصولات

اینترنت اشیاء (IoT) یک نقطه اصلی صحبت در حال حاضر در دنیای نوآوری است. IoT اساساً راه حلهای ردیابی وسایل نقلیه را بسیار کارآمدتر ، اقتصادی و خودکار می کند. Teltonika طیف گسترده ای از محصولات ردیابی خودرو را برای برنامه های حرفه ای اختصاص داده است. ما به طور مداوم محصولات موجود را ارتقا می دهیم و محصولات جدیدی را برای پاسخگویی به انتظارات مشتریان خود عرضه می کنیم. اگر محصولی را پیدا نکردید که بتواند نیازهای شما را برآورده کند ، لطفا با ما تماس بگیرید زیرا ما ممکن است راه حلی در دسترس داشته باشیم.

ردیاب

LTE

2G

ADVANCED TRACKERS

EASY TRACKERS

SPECIAL TRACKERS

PERSONAL TRACKERS

ELECTRO-MOBILITY

تجهیزات شبکه