نظارت هوشمند بر رعایت فاصله اجتماعی در محیط های کاری

نظارت هوشمند بر رعایت فاصله اجتماعی در محیط های کاری 400 400 تلاش توسعه نیک آریا

 

نظارت هوشمند بر رعایت فاصله اجتماعی در محیط های کاری

  1. مقدمه
  2. چالش
  3. راهکار

مقدمه

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت تنفس، سرفه و عطسه افراد مبتلا به کرونا دارای ترشحات عفونی می باشد. اکثر این ترشحات بر روی سطوح و اشیایی نظیر تلفن، میز و … قرار گرفته و فرد با لمس این سطوح و تماس مستقیم با چشم، بینی و دهان خود در معرض بیماری قرار می گیرد. قرار گرفتن در فاصله یک متری از فرد مبتلا به کرونا هم خطر ابتلا را تشدید می کند. پس موضوع رعایت فاصله اجتماعی اهمیت پیدا می کند.

چرا کارمندان یک شرکت باید مراقب ابتلا به کرونا باشند؟

مدیران هر مجموعه خطر سرایت کرونا را باید جدی بگیرند چون ممکن است افرادی به صورت ناخواسته با علایم کرونا به محل کار مراجعه کرده و باعث ابتلا همکاران خود به کرونا شوند.

اگرچه برخی افراد به گونه ضعیفی از کرونا مبتلا می شوند ولی ممکن است برخی دیگر با ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شوند. پس در محیط کار ضرورت دارد که فاصله اجتماعی رعایت شده تا کارمندان به این بیماری مبتلا نشده و آن را به خانواده خود منتقل نکنند.

چالش 

از آنجایی که اکثر کشورها درگیر موج جدید بیماری کرونا و برخی دیگر درصدد بازگشت به وضعیت نرمال اقتصادی و زندگی هستند چالش های زیادی در این شرایط مطرح است، از جمله:

‒ چطور اطمینان حاصل کنیم ازاینکه افراد فاصله اجتماعی را رعایت می کنند؟

‒ افراد سالم بدون نگرانی از ابتلا به کرونا در محل کار خود حاضر شوند؟

‒ چگونگه افراد سالم و بیمار برای انجام امور کاری و تعاملات احتمالی در محل کار رصد شوند؟

 

توپولوژی نظارت هوشمند بر رعایت فاصله اجتماعی در محیط های کاری

راهکار

دپارتمان ردیاب اشخاص تلتونیکا برای حل چالش های مطرح شده، قابلیت سنجش فاصله اجتماعی بین کارمندان شرکت ها را در دستگاه ردیاب شخصی مدل GH5200 ارائه نموده است.

نظر شما را به مشاهده این ویدیو جلب می کنیم.