آرشیوهای ماهانه:

اسفند 1400

نظارت هوشمند بر رعایت فاصله اجتماعی در محیط های کاری

نظارت هوشمند بر رعایت فاصله اجتماعی در محیط های کاری

نظارت هوشمند بر رعایت فاصله اجتماعی در محیط های کاری 400 400 تلاش توسعه نیک آریا

  مقدمه چالش راهکار مقدمه طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت تنفس، سرفه و عطسه افراد مبتلا به کرونا دارای ترشحات عفونی می باشد. اکثر این ترشحات بر روی سطوح و اشیایی نظیر تلفن، میز و … قرار گرفته و فرد با لمس این سطوح و تماس مستقیم با چشم، بینی…

ادامه مطلب
اهمیت کنترل بیماران در زمان قرنطینه

اهمیت کنترل بیماران در زمان قرنطینه

اهمیت کنترل بیماران در زمان قرنطینه 400 400 تلاش توسعه نیک آریا

   مقدمه چالش راهکار مقدمه در این مقاله به بررسی یکی دیگر از موارد استفاده دستگاه ردیاب شخصی تلتونیکا می پردازیم. در دنیای کنونی امروز ، مردم جهان با یک چالش بسیار بزرگ به نام ویروس کرونا روبرو شده اند.کووید 19 بروی سلامت روان و اوضاع مالی افراد تاثیر گذاشته…

ادامه مطلب
بررسی سناریو تعیین محدوده های جغرافیایی یا Geofence

بررسی سناریو تعیین محدوده های جغرافیایی یا Geofence

بررسی سناریو تعیین محدوده های جغرافیایی یا Geofence 400 400 تلاش توسعه نیک آریا

  مقدمه چالش راهکار مزایا مقدمه یکی از ویژگی های پیشرفته ردیاب های تلتونیکا امکان تعریف سناریو محدوده جغرافیایی یا Geofence و هشدارهای مرتبط با آن می باشد. محدوده های جغرافیایی مناطق و نواحی تعریف شده در نقشه و یا فاصله ای نسبت به یک مکان مشخص هستند. این ویژگی…

ادامه مطلب
هوشمندسازی فعالیت کارگران مزارع و کشاورزان

هوشمندسازی فعالیت کارگران مزارع و کشاورزان

هوشمندسازی فعالیت کارگران مزارع و کشاورزان 400 400 تلاش توسعه نیک آریا

  مقدمه چالش راهکار مزایا   مقدمه صنعت کشاورزی به عنوان ستون های قدرتمند اقتصاد هر جامعه در نظر گرفته می شود. با وجود میلیون ها کارگر در حوزه کشاورزی بدیهی است که سازمان های کشاورزی برای کنترل امنیت و وظایف این افراد دچار مشکل شوند. برای افزایش بازدهی نیروی…

ادامه مطلب